Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Roboty drogowe na ul. Głębokiej - organizacja ruchu

Aktualności » Roboty drogowe na ul. Głębokiej - organizacja ruchu

2019-07-19 07:58

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci cieplnej rozdzielczej w ulicy Głębokiej i Menniczej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej i Olszaka” Firma Kelvin Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu robót na etapie 5, które potrwają do 21 sierpnia. Ze względu na to, że ul. Głęboka od skrzyżowania z ul. Menniczą jest odcinkiem, na którym istnieje regularny ruch samochodowy, informujemy, że na etapie 5 prac ulica nie zostanie zamknięta i będzie przejezdna.

Szczegóły przedstawiają się następująco:

1. Zakres robót: lewa strona ulicy Głębokiej od ul. Menniczej do bud. nr 48 i od budynku nr 52 do budynku nr 58.
Roboty prowadzone będą przy zachowaniu przejezdności z zawężeniem pasa jezdni do szer. od 4,1 m do 4,3 m

2. Zakres robót: prawa strona ulicy Głębokiej od ul. Menniczej do bud. nr 53.
Roboty prowadzone będą przy zachowaniu przejezdności z zawężeniem pasa jezdni do szer. ok. 3,50 m.

3. Zakres robót: prawa strona ulicy Głębokiej od bud. nr 49 do bud. nr 59.
Roboty prowadzone będą przy zachowaniu przejezdności z zawężeniem pasa jezdni do szer. od 3,0 do. 3,50 m

4. Zakres robót: prawa strona ulicy Głębokiej od bud. nr 59 do połowy skrzyżowania z ul. Zamkową.
Roboty prowadzone będą przy zachowaniu przejezdności z zawężeniem pasa jezdni do szer. ok. 3,50 m.

Rysunki przedstawiające tymczasową organizację ruchu znajdują się na podstronie Uciepłownienie ulicy Głębokiej

Osobami kontaktowymi w sprawie są: Michał Bury – Kierownik Budowy – tel. 603 833 266, Artur Chyłek – Kierownik Robót - tel. 609 727 890 (Kelvin Sp. z o.o. – Generalny Wykonawca),
Jan Kamieniorz – Kierownik Robót – tel. 500 792 357 (Ricotherm Sp. z o.o. – Podwykonawca),
Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. – Inwestor – tel. 33 857 67 00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.