Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2019 r.

Aktualności » Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2019 r.

2019-04-02 14:35

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie w związku z obowiązkami wynikającymi z art. 3 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  informuje o rozporządzeniu Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na obszarze powiatu cieszyńskiego oraz miasta na prawach powiatu Jastrzębie Zdrój. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje również, że wydanie rozporządzenia jest związane z wystąpieniem ognisk choroby zgnilca amerykańskiego pszczół w miejscowości Kaczyce.

Zgnilec amerykański pszczół określany jest jako groźna, zaraźliwa choroba czerwiu pszczelego, powodująca duże straty w pasiekach. Zapisy ustawy określają ją jako chorobę podlegającą obowiązkowi zwalczania.