Serdeczne życzenia

Aktualności » Serdeczne życzenia

2018-05-25 14:07

Serdeczne życzenia. 

        Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który jest jednocześnie Dniem Samorządowca pragnę złożyć na Państwa ręce podziękowania za zaangażowanie i codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności lokalnej, która przyczynia się do stałej poprawy warunków życia naszych mieszkańców i tworzy nasze wspólne dobro. 

        Dziękując za owocną współpracę, życzę wszystkim Pracownikom Samorządowym satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Ufam, że trosce o naszą lokalną wspólnotę, zaangażowaniu i ambitnym zamierzeniom zawsze towarzyszyć będzie społeczne uznanie mieszkańców, będące jednocześnie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. 

Z poważaniem, 
Ryszard Macura,
Burmistrz Miasta Cieszyna