Skarbnik Miasta mgr Alicja Dąbrowska

Urząd od środka » Władze Miasta » Skarbnik Miasta mgr Alicja Dąbrowska

Do kompetencji Skarbnika Miasta należy:

  • uprawnienia przypisane głównemu księgowemu budżetu Urzędu,
  • planowanie i wykonywanie budżetu miasta,
  • kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
  • informowanie Burmistrza Miasta o aktualnej sytuacji finansowej miasta.

Skarbnikowi Miasta podlega Wydział Finansowy.

  • mgr Alicja Dąbrowska
    mgr Alicja Dąbrowska