Opłaty Opłaty za odpady

NazwaRozmiarData
icouchwala_nr_XVIII_198_20.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - uchwała obowiązuje od 1 lipca 2020 r.

200.64 KB2020-07-01 12:27
icoUchwala_Nr_V_50_19.pdf

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - uchwała obowiązuje od 1 kwietnia 2019 r.

207.72 KB2019-04-01 08:00
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/198/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śla. z 2020 r., poz. 4497), z dniem 1 lipca 2020 r. podwyższeniu ulega miesięczna stawka opłaty za odpady, w przypadku gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Do tej pory stawka ta wyniosła 33,00 zł, natomiast od 1 lipca br. wyniesie 60,00 zł od osoby za miesiąc.

 

Wysokość obowiązujących stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  wytworzonych na terenie Cieszyna

- w przypadku  nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 15,00 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 60,00 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

 • w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 15,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 16,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 26,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 29,70 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 53,00 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 180,70 zł;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 721,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 1 000,00 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 390,00 zł.

 • w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane :

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 19,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 21,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 34,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 37,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 69,00 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 230,00 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 930,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 1 300,00 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 800,00 zł.

- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 57,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 74,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2016 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • kwartalnie w przypadku nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

- I kwartał– do dnia 15 kwietnia

- II kwartał– do dnia 15 lipca,

- III kwartał– do dnia 15 października,

- IV kwartał– do dnia 15 stycznia.

 • bez wezwania za cały rok, z góry w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku należy uiścić, w terminie:

- do dnia 15 lipca każdego roku, lub

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.