RDR Rejestr Działalności             Regulowanej

 • Sprawozdanie

  Sprawozdawczość półroczna

  2015-05-15 14:23 --> Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.

 • /www.pixabay.com

  Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru

  2014-06-02 12:14 --> Tabela stanowiąca aktualny wyciąg z gminnego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Warunki uzyskania wpisu do rejestru

  2018-05-11  13:20 --> Wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy... (czytaj dalej...)