Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka

 • bio.png

  Obowiązkowa zbiórka odpadów kuchennych na terenie Cieszyna

  2019-01-413:48 --> Obowiązkowa zbiórka odpadów kuchennych na terenie Cieszyna

 • Bez tytulu.png

  Mniej odpadów - czystsze środowisko

  2016-07-14 09:41 --> Mniej odpadów - czystsze środowisko                                                              Zasada 3R

 • /www.pixabay.com

  Surowce wtórne w odpadach komunalnych

  2014-05-08 08:23 --> Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są źródłem ogromnej ilości surowców wtórnych. (czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Odpady rozbiórkowe

  2014-05-12 14:35 --> Odpady budowlane powstają podczas budowy, demontażu i prac remontowych, przeprowadzanych w naszych mieszkaniach, stanowią cenny surowiec wtórny. (czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Przeterminowane leki

  2017-01-02 11:48 --> Konfiskatory znajdują się w poniżej wymienionych aptekach, zlokalizowanych na terenie Gminy Cieszyn. (czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Zużyte baterie i akumulatory

  2014-05-09 12:48 --> Lista pojemników znajdujących się w większości szkół, urzędów na terenie Gminy Cieszyn. (czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  2016-03-31 10:52 --> Odpady zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza.(czytaj dalej...)

 • /www.pixabay.com

  Bioodpady i kompostowanie

  2014-05-13 13:13 --> Bioodpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. (czytaj dalej...)