Akty prawa miejscowego

Obowiązujące prawo Obowiązujące prawo » Akty prawa miejscowego

Data:Teksty ujednolicone
NazwaRozmiarData
icoUchwala_Nr_XVII_182_20.pdf

Uchwala Nr XVII/182/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

196.07 KB2020-05-18 09:04
icoUchwala_nr_XVII_183_20.pdf

Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

401.06 KB2020-05-18 09:01
icouchwala_nr_XVIII_198_20[1].pdf

UCHWAŁA NR XVIII/198/20 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

200.64 KB2020-07-01 12:35
icoUchwala_Nr_V_50_19[3].pdf

UCHWAŁA NR V/50/19 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

207.72 KB2019-04-01 08:23
icoUCHWALA_NR_XXXIX-393-17.pdf

Uchwała Nr XXXIX/393/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

278.37 KB2018-01-04 13:35
icoUCHWALA_NR_XXXIX-392-17.pdf

Uchwała Nr XXXIX/392/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

250.45 KB2018-01-04 13:38
icoUchwala_Nr_XIII_94_15_Rady_Miejskiej_Cieszyna.pdf

Uchwala Nr XIII/94/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

95.43 KB2016-01-02 16:44
icoUchwala_Nr_XXIV-245-12.pdf

Uchwala Nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

141.18 KB2017-04-27 14:31
icoUCHWALA_NR_XXIV_227_16.pdf

Uchwala Nr XXIV/227/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

189.43 KB2017-04-27 12:48
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

.