Konieczność wypowiedzenia obecnej umowy na odbiór odpadów

Archiwum Archiwum » Konieczność wypowiedzenia obecnej umowy na odbiór odpadów

Data:2014-05-12 09:04
NazwaRozmiarData
icoWypowiedzenie_umowy_na_odbior_odpadow.doc18.00 KB2015-06-01 09:32
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

UWAGA!!! Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z firmą świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Umowy te nie wygasną z mocy prawa!!

      Do 30 czerwca 2013 roku właścicieli nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych na podstawie dotychczasowych umów zawartych z przedsiębiorcą odbierającym odpady  i nie wnoszą opłat na rzecz Gminy Cieszyn. Po tym terminie, wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Cieszyna będą mieli obowiązek wnosić opłatę na rzecz Gminy Cieszyn, co nie oznacza, iż automatycznie wygasną umowy z dotychczasową firmą ! Dlatego istotnym jest, aby odpowiednio wcześnie każdy z właścicieli nieruchomości przeanalizował umowę zawartą z przedsiębiorcami i zgodnie z zawartymi  tam zapisami wypowiedział ją we właściwym czasie. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której przez brak zachowania odpowiedniego terminu wypowiedzenia „starej” umowy powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci zarówno gminie, jak  i przedsiębiorcy, z którym jest zawarta umowa.

 

       PAMIĘTAJ!! Każda umowa powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną stronę.

 

      Od 1 lipca 2013 r.wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Cieszyna będą mieli obowiązek wnosić opłatę za odbiór odpadów komunalnych na rzecz Gminy Cieszyn. W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości powinien wypowiedzieć dotychczasową umowę, zgodnie z zawartymi w niej warunkami. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której przez brak wypowiedzenia dotychczasowej umowy powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci zarówno gminie, jak i przedsiębiorcy, z którym zawarta jest aktualna umowa.

      W pliku zamieszczono uniwersalny wzór wypowiedzenia umowy, z którego mogą skorzystać właściciele nieruchomości.

      Wypowiedzenie umowy dotyczy również właścicieli i najemców lokali usługowych, handlowych itd., którzy zawarli wcześniej indywidualne umowy z firmami odbierającymi odpady komunalne.

 

Szczegółowe informacje: tel. 33 479 42 73