Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

Odbiór odpadów Odbiór odpadów » Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

NazwaRozmiarData
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2019.pdf83.20 KB2020-11-19 14:58
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2018[2].pdf32.62 KB2019-10-17 13:03
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2017.pdf36.46 KB2018-04-26 11:45
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2016.pdf49.83 KB2017-04-03 09:17
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2015..pdf49.80 KB2016-07-13 15:07
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2014.pdf61.25 KB2015-06-01 09:32
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2013.pdf56.16 KB2015-06-01 09:32
icoMiejsca_zagospodarowania_odpadow_w_roku_2012.pdf70.36 KB2015-06-01 09:32
  • Wskazane miejsce /www.pixabay.com
    Wskazane miejsce /www.pixabay.com

       Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

       Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm), gmina udostępnia wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

  • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

  • bioodpadów  (w tym odpadów zielonych),

  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

       Informacje nt. miejsc zagospodarowania powyżej wskazanych odpadów sporządzona zostaje na podstawie sprawozdań przekazywanych przez przedsiębiorców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych.