Obowiązujące stawki opłaty i terminy płatności

Archiwum Archiwum » Obowiązujące stawki opłaty i terminy płatności

Data:2014-05-14 12:54
NazwaRozmiarData
icoUchwala_nr_XXVI-258-12_Rady_Miejskiej_Cieszyna.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

142.74 KB2015-06-01 09:32
icoUchwala_nr_XXVI-259-12_Rady_Miejskiej_Cieszyna.pdf

w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

148.34 KB2015-06-01 09:32
icoUchwala_nr_XXXI-324-13_RMC_z_dnia_25_kwietnia_2013r.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r.

147.87 KB2015-06-01 09:32
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Miejska Cieszyna uchwałami Nr XXVI/258/12 i Nr XXVI/259/12 określiła wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Dostrzegając potrzebę zwiększenia katalogu wielkości pojemników możliwych do stosowania na terenie Gminy Cieszyna, Rada Miejska Cieszyna stosowną uchwałą Nr XXXI/324/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. rozszerzyła listę pojemników o pojemniki 5m3, 7m3, 10m3.

Zgodnie z powyższymi uchwałami w przypadku:

 - nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 8,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób

    selektywny;

  • 18,60 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

  • za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,10 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 8,80 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 14,20 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 15,50 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 28,70 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 96,10 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 390 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 540 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 750 zł.

  • za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 10,50 zł;

 2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 11,40 zł;

 3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 18,50 zł;

 4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 20,20 zł;

 5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 37,30 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 124,90 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 507 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 702 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 975 zł.;

 

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie w następujących terminach:

- I kwartał   –   do dnia 15 kwietnia,

- II kwartał   –   do dnia 15 lipca,

- III kwartał   –   do dnia 15 października,

- IV kwartał   –   do dnia 15 stycznia.