Odbiór popiołu w okresie grzewczym

Archiwum Archiwum » Odbiór popiołu w okresie grzewczym

Data:2016-09-22 13:32

  

UWAGA

Odbiór popiołu w okresie grzewczym

 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w okresie od października br. następuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzewczym. Stąd po uzgodnieniu z firmą wywozową Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. zdecydowano, że mieszkańcy mogą do końca br. roku wytworzony popiół w okresie grzewczym nadal gromadzić w ww. pojemnikach lub wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić w workach koloru szarego.

 

Worki dostępne są w punktach obsługi klienta firmy Ekoplast-Produkt Sp. z o.o:

 

 

 

Cieszyn, ul. Frysztacka 145

od poniedziałku do piątku: 6:00-15:00

Cieszyn, ul. 3 Maja 18

pok. 3

 

w poniedziałek: 10:00-18:00

od wtorku do piątku: 7:00-13:00

w pierwszą sobotę miesiąca: 9:00-13:00

 

Dodatkowo firma wywozowa będzie dostarczała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak do tej pory przy odbiorcze surowców wtórnych.

 

W przypadku gromadzenia popiołu w workach będzie on odbierany sprzed nieruchomości w termiach odbioru surowców wtórnych wskazanych w harmonogramie odbioru w roku 2016.