Oddając elektrośmieci - wspierasz szkoły

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Oddając elektrośmieci - wspierasz szkoły

Data:2015-10-22 13:44
 • Plakat
  Plakat

      Kontynuując działania mające na celu popularyzowanie właściwego postępowania z niebezpiecznymi odpadami komunalnymi powstającymi w naszych gospodarstwach domowych, jesienią br. ponownie nawiązano współpracę z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z Warszawy, celem przeprowadzenia jednorazowej akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Moje miasto bez elektrośmieci”. ElektroEko jest twórcą i organizatorem ww. programu realizowanego na terenie całego kraju. Celem akcji jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, poprzez zorganizowanie mobilnych punktów zbiórki odpadów, do których mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać elektrośmieci.

      Wymiernym efektem akcji - oczywiście oprócz właściwego zagospodarowania elektrośmieci - jest fakt, że za oddany sprzęt mieszkańcy otrzymują kupony, które mogą przekazać dowolnej cieszyńskiej szkole podstawowej. Z kolei szkoły za przekazane od mieszkańców kupony, po przystąpieniu do programu, będą miały możliwość bezpłatnego pozyskania pomocy dydaktycznych czy wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, których fundatorem jest ww. organizacja.

      Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

 

      Stąd apelujemy do mieszańców o włączenie się akcji poprzez:

KROK 1. przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci w wyznaczonych dniach, godzinach do miejsc zbiórki. Nie należy takiego sprzętu pozostawić przed ani po wyznaczonych dniach i godzinach zbiórki, ponieważ w ten sposób mieszkaniec nie otrzyma kuponu przeznaczonego do szkoły, czyli nie pomaga w zbiórce.

KROK 2. mieszkaniec powinien pobrać kupon za oddany odpad, a następnie przekazać go wybranej przez siebie szkole.

 

Poniżej zamieszczono wykaz szkół podstawowych, które zadeklarowały chęć udziału w zbiórce, a tym samym chęć przyjęcia kuponów od mieszkańców:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1, Cieszyn, ul. Matejki 3
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn, ul. Chopina 37
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, Cieszyn, ul. gen. J. Hallera 8
 4. Szkoła Podstawowa Nr 4, Cieszyn, ul. Pl. Wolności 7a
 5. Szkoła Podstawowa Nr 6, Cieszyn, ul. Katowicka 68
 6. Szkoła Podstawowa Nr 7, Cieszyn, ul. Bielska 247
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa im. „Świętej Rodziny”, Cieszyn, ul. Błogocka 19
 8. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, Cieszyn, ul. Pl. Kościelny 5
 9. Alternatywna Szkoła Podstawowa, Cieszyn, ul. Czytelni Ludowej 4

 

Przypominamy, co kryje się pod nazwą elektrośmieć i jakie odpady wliczamy do tej kategorii:

      Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.

 

PAMIĘTAJ!

 • Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie  z innymi odpadami w tym samym pojemniku;

 • Nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie;

 • Nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;

 • Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że np. starą pralką można oddać  w sklepie, w którym kupujemy nową.

 

      Więcej na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn, w tym m.in. informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na stronie www.um.cieszyn.pl/smieci w zakładce Selektywna zbiórka.

Przygotował : Wydział OŚR