Przedstawienia teatralne w cieszyńskich szkołach

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Przedstawienia teatralne w cieszyńskich szkołach

Data:2014-11-05 12:27
 • Przedstawienie teatralne: „Jaś i Małgosia”
  Przedstawienie teatralne: „Jaś i Małgosia”
 • Przedstawienie teatralne: „Czy te śmieci muszą nas zasypać”
  Przedstawienie teatralne: „Czy te śmieci muszą nas zasypać”
 • Kalendarze biurkowe
  Kalendarze biurkowe
 • Baner-konkurs: „Odpady niebezpieczne w naszych śmieciach”
  Baner-konkurs: „Odpady niebezpieczne w naszych śmieciach”

      Kontynuując działania edukacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Gmina Cieszyn zaproponowała uczniom cieszyńskich szkół podstawowych udział w przedstawieniach teatralnych, które zrealizowano na terenie placówek szkolnych. Tematem przewodnim przedstawień teatralnych była właściwa segregacja odpadów komunalnych powstających w naszych domach. Przekazanie treści ekologicznej w sposób dostępny dla dzieci wymagało dokonania podziału na 2 grupy wiekowe, tj. klasom 1-3 zaproponowano przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”, natomiast dla klas 4-6 przygotowano spektakl pt. „Czy te śmieci muszą nas zasypać”. Przedstawienia teatralne zrealizowało Studio Małych Form Teatralnych z Trzebini, którego aktorzy w sposób profesjonalny i ciekawy przekazywali zagadnienia związane z segregacją odpadów, a tym samym uczyli dzieci troski o środowisko naturalne.

      Ciekawym elementem spektakli dla młodszej grupy była dynamiczna muzyka i bajkowa scenografia, a także czynny udział dzieci w przestawieniu. Natomiast starszej grupie na początek zaproponowano pokaz zawierający elementy karate, capoeiry i tańca breakdance połączony z wskazaniem nieekologicznych zachowań m.in. wyrzucaniem śmieci w nieodpowiednie miejsca. W drugiej części spektaklu akcja opierała się o dialog pomiędzy „surowcami wtórnymi”. Całości towarzyszyła muzyka, zabawna pogawędka oraz możliwość udziału dzieci w przestawieniu.

      Łącznie w październiku zrealizowano 24 przestawienia. Wsparcia finansowego dla zrealizowania przedsięwzięcia udzielił w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach otrzymanej w 2014 r. dotacji na działania edukacyjno-informacyjne z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Cieszyn:

 • edukowała w formie zabawy na Wzgórzu Zamkowym podczas zorganizowanej w dniu 26 lipca br. imprezy pn. Cieszynfest;
 • zleciła wykonanie 2. banerów przedstawiających zwycięskie prace plastyczne wykonane przez dzieci w ramach ogłoszonych przez Gminę konkursach plastycznych o segregacji odpadów. Banery można podziwiać na jednym z samochodów należącym do firmy wywozowej, którym zbierane są surowce wtórne sprzed naszych domów;
 • wydała kalendarze biurkowe, w których zawarto najważniejsze treści związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Cieszyn, m.in. znajdziemy tam informacje jak należny segregować odpady, gdzie mieści się punkt obsługi klienta czy informacje, gdzie jest zlokalizowany punkt selektywnej zbiórki odpadowe komunalnych, tzw. PSZOK i jakie odpady możemy tam oddać. Zainteresowani otrzymaniem kalendarza mogą zgłosić się do Cieszyńskie Centrum Informacji mieszczącego się przy ul. Rynek 1 (ilość kalendarzy ograniczona).