Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Cieszyna (cz. 1)

Archiwum Archiwum » Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Cieszyna (cz. 1)

Data:2014-05-14 12:14
NazwaRozmiarData
icosegregacja_smieci.pdf

Ulotka informacyjna

211.28 KB2015-06-01 09:32
 • Worek zielony
  Worek zielony
 • Worek brązowy
  Worek brązowy
 • Worek niebieski
  Worek niebieski
 • Worek zółty
  Worek zółty

      Nie od dziś wiadomo, że jednym z efektów współczesnego stylu życia jest rosnąca z roku na rok ilość odpadów, jakie każdy z nas „produkuje”. Dane statystyczne pokazują, że przeciętny Polak wytwarza obecnie rocznie ok. 355 kg, przy czym mieszkaniec terenów wiejskich ok. 240 kg, mieszkaniec małego miasta ok. 354 kg, a mieszkaniec dużego miasta ok. 397 kg. Zaledwie kilka lat temu, w 2005 r. ilość odpadów wytworzonych przez statystycznego Polaka wynosiła ok. 319 kg. 

      Odpad odpadowi nierówny i w tej ogromnej masie śmieci sporo jest takich, które można użyć powtórnie (m.in. szklane butelki), odzyskać z nich cenne surowce (choćby papier lub metale), bądź przetworzyć uzyskując nowe produkty (np. kompost z odpadów zielonych i innych tzw. bioodpadów). To jedna grupa odpadów, których ilość warto ograniczyć w całym „strumieniu” zmiesznaych odpadów komunalnych. Dodatkowo w odpadach komunalnych – nawet tych powstających w naszych gospodarstwach domowych – sporo jest odpadów, które zasługują na określenie niebezpieczne. To druga grupa, do której można zaliczyć chociażby baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, różne puszki i pojemniki po aerozolach bądź farbach i lakierach. Odpady te mogą powodować skażenie lub zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego, nawet jeżeli trafią wraz z innymi na składowisko „zwykłych” odpadów komunalnych. Pierwszą z wymienionych grup odpadów warto odzyskać przede wszystkim ze względów ekonomicznych, a drugą – wyłączyć z odpadów komunalnych ze względów środowiskowych.

      Doświadczenia wielu krajów – które zdecydowanie wcześniej niż Polska podjęły działania ograniczające ilość powstających odpadów – wskazują, że najskuteczniejszymi metodami walki z zalewającą nas masą śmieci są przede wszystkim:

 • odpowiedzialne i przemyślane zakupy – należy kupować to, co potrzebne i w odpowiedniej ilości, unikając przy tym zbędnych opakowań, które i tak zaraz trzeba wyrzucić;
 • zastanowienie się przed wyrzuceniem czegokolwiek do kubła na śmieci – może to nie odpad, a surowiec wtórny lub rzecz, którą wykorzysta ktoś inny;
 • segregowanie odpadów i ich selektywne zbieranie „u źródła”, czyli w naszych domach i mieszkaniach.

* * *

      Powszechna segregacja i selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jaki winien funkcjonować już od 1 lipca 2013 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) nakłada na gminy obowiązek wdrożenia selektywnej zbiórki co najmniej następujących rodzajów odpadów:

 • papier, 
 • metal, 
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), 
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony, 
 • odpady zielone.

      Dla wielu Cieszyniaków segregacja odpadów nie jest czymś nowym. Od lat w wielu naszych gospodarstwach domowych czymś oczywistym i naturalnym jest zbieranie odrębnie papieru i tektury, osobno odpadów z tworzyw sztucznych, a osobno np. butelek szklanych, a także kompostowanie lub oddawanie w brązowych workach skoszonej trawy i innych odpadów z pielęgnacji przydomowego ogrodu. O tym, że coraz więcej z nas rozumie potrzebę segregacji przekonuje wzrastająca co roku ilość odpadów, jakie z Cieszyna nie trafiają na bezpośrednio składowiska, ale do instalacji i zakładów przetwarzających wyselekcjonowane odpady i wykorzystujących surowce wtórne. Wielu mieszkańców Cieszyna nie trzeba więc zachęcać do segregacji odpadów. Dla nich przedstawione poniżej zasady selektywnej zbiórki odpadów będą więc raczej przypomnieniem, pozwolą utwierdzić się, że ich postępowanie z odpadami jest właściwe. Pozostałych mieszkańców, wciąż do selektywnej zbiórki nieprzekonanych, zachęcamy do uważnej lektury poniższych porad i… do rozpoczęcia segregacji odpadów. Naprawdę warto, zwłaszcza, że w nowym systemie gospodarowania odpadami, selektywne zbieranie i oddawanie odpadów będzie miało proste przełożenie na wysokość opłaty, jaką przyjdzie nam zapłacić za odbiór i zagospodarowanie odpadów!

* * *

Wysegregowane odpady można zbierać (lub oddawać):

 • w różnokolorowych workach, które są odbierane bezpośrednio z nieruchomości (lub z podwórek gospodarczych w przypadku budownictwa wielolokalowego),
 • w różnokolorowych pojemnikach, np. typu dzwon, ustawionych na osiedlach lub w ogólnodostępnych punktach miasta,
 • w specjalistycznych pojemnikach na wybrane rodzaje odpadów, ustawionych np. w aptekach (na przeterminowane lekarstwa), bądź w budynkach publicznych (na baterie),
 • w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Motokrosowej,
 • w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

 

Pamiętaj:

 • zawsze zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika,
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków,
 • wybierając się na zakupy zabierajmy ze sobą własne siatki np. lniane, dzięki temu ograniczyszzużycie plastikowych torebek a przynosząc do domu torby foliowe, warto wykorzystać je, np. jako worek na śmieci,
 • zwróć uwagę co producent proponuje zrobić z opakowaniem po wykorzystaniu jego zawartości (zobacz znak na opakowaniu),
 • do wycierania używaj szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników.