Terminy płatności za odpady w 2016 r.

Archiwum Archiwum » Terminy płatności za odpady w 2016 r.

Data:2015-01-02 12:49
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      Informujemy  Szanownych Państwa, że dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności SIMP, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W razie jego zagubienia numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać na stanowisku księgowości w Referacie Podatków Wydziału Finansowego, ul. Srebrna 2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia można dokonywać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960. Wpłaty dokonywane bezpośrednio w Banku Śląskim  zwolnione są z dodatkowych opłat. 

      Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonów: 33 4794281, 33 4794317, 33 4794318.

 

      Wpłaty dokonane przez Państwa bezpośrednio na rachunek bankowy powinny w treści wskazywać okres, którego dotyczą, np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2016 r. 

 

      Uprzejmie przypominamy, że:

  • opłata płatna jest bez wezwania
  • opłata za kwartał stanowi iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące.

 

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w danym roku w następujących terminach:

I kwartał   –   do dnia 15 kwietnia,

II kwartał   –   do dnia 15 lipca,

III kwartał   –   do dnia 15 października,

IV kwartał   –   do dnia 15 stycznia.