Ważne! Nowe deklaracje „śmieciowe”!

Archiwum Archiwum » Ważne! Nowe deklaracje „śmieciowe”!

Data:2014-05-14 13:30
NazwaRozmiarData
icoInstrukcja.pdf

Instrukcja prawidłowego wypełnienia deklaracji

124.77 KB2015-06-01 09:32
icodeklaracja.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

59.50 KB2015-06-01 09:32
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      W związku z podjęciem w dniu 21 marca 2013 r. uchwały Nr XXX/310/13 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zamieszczony poniżej formularz deklaracji jest dokumentem obowiązującym na terenie Gminy Cieszyn.

WAŻNE!

  • każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poniżej załączonym formularzem.

  • Pierwszą deklaracje należy złożyć do dnia 15 maja 2013 r.

  • do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dołączyć kopię obowiązującej umowy na odbiór odpadów komunalnych.