Wykaz przedsiębiorców

Nieczystosci Nieczystości ciekłe » Wykaz przedsiębiorców

Data:2020-05-04 10:49
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

Wykaz podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Cieszyn.

 

Lp.

Nazwa przedsiębiorcy

Adres

Kontakt

Termin obowiązywania decyzji

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

Cieszyn,
ul. Słowicza 59

tel. 33 479 41 00 lub 33 479 41 22

do 03.01.2030 r.

2.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Goleszowie

Goleszów,
ul. 1 Maja 13

tel. 33 852 86 24
fax. 33 85 288 44

do 19.01.2027 r.

3.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

Warszawa
ul. Płochocińska 29

 

tel. 22 614 59 79
fax. 22 614 59 78

do 30.11.2026 r.

4.

WC SERWIS ŚLĄSK Sp. z o.o.

Zabrze,
ul. Pod Borem 10

tel. 32 278 45 31
32 270 3828

do 01.01.2027 r.

5.

Ekoplast - Produkt” Sp. z o.o.

Cieszyn, ul. 3 Maja 18

tel. 33 85 80 075

 

do 28.07.2024 r.

 

6.

Roboty Budowlano-Czyszczeniowo-Kanalizacyjne Ireneusz Tomża

Pszczyna,
ul. Bratnia 34

tel. 606 634 846

do 31.12.2026 r.

7.

       mToilet Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Odlewnicza 5

tel. 800 000 800
bok@mtoilet.pl

do 25.02.2030