Zgłoś uwagi do „ustawy śmieciowej”

Archiwum Archiwum » Zgłoś uwagi do „ustawy śmieciowej”

Data:2014-05-12 09:17
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      Resort środowiska uruchomił specjalny adres mailowy odpady@mos.gov.pl, na który każdy mieszkaniec, właściciel nieruchomości, przedsiębiorca, a także przedstawiciele gminy mogą zgłaszać uwagi i propozycje zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kształtującej wdrożony 1 lipca 2013 r. system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin.

      Zgłoszone sugestie będą sukcesywnie publikowane na stronie www.naszesmieci.pl, a także uwzględnione w procesie prac zespołu ds. wdrożenia ustawy o systemie gospodarki odpadami komunalnymi Ministerstwa Środowiska.

      Dla poszukujących informacji na temat systemem gospodarki odpadami proponujemy zajrzeć na stronę www.naszesmieci.mos.gov.pl, która została uruchomiona przez Ministerstwo Środowiska.