Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

Archiwum Archiwum » Zmiana firmy odbierającej odpady komunalne

  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 r. usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Cieszyn świadczyć będzie firma 

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie.