Stawki opłaty za odpady - obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

Archiwum Archiwum » Stawki opłaty za odpady - obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.

     

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniły się stawki opłaty za odpady komunalne w przypadku:

  • nieruchomości zamieszkałych, które rozliczają się od ilości zamieszkujących osób:

- 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób  selektywny:

- 33,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

  • nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, czyli takich na których prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna):

- stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 15,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 16,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 26,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 29,70 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 53,00 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 180,70 zł;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 721,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 1 000,00 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 390,00 zł.

 

- stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 19,00 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 21,00 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 34,00 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 37,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 69,00 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 230,00 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 930,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 1 300,00 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1 800,00 zł.

 

  • nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, użytkowanych jedynie przez część roku:

- 57,00 za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 74,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.