Srebrna Cieszynianka 2019

Aktualności » Srebrna Cieszynianka 2019

2019-07-31 09:15

  

Laur Srebrnej Cieszynianki 2019 - zgłoszenia.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że do dnia 6 września 2019 r., do godz. 14:00 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, parter) można zgłaszać kandydatów do lauru „Srebrnej Cieszynianki Miasta Cieszyna 2019”.

Prawo zgłaszania kandydatów do ww. wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie Gminy Cieszyn stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom osiedli i Burmistrzowi Miasta.

Zgłaszani kandydaci powinni być osobami, które w szczególny sposób zasłużyły się dla społeczności, w której działają i wniosły nowe, pozytywne wartości lub były na tyle nowatorskie i innowacyjne, że ich działanie może zostać uznane za godne naśladowania, polecenia i być wzorem dla innych.

Więcej informacji na podstronie Regulamin i procedury wyłaniania laureatów wyróżnienia samorządów Ziemi Cieszyńskiej "Laury Ziemi Cieszyńskiej".