Stan realizacji projektów

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2016 » Stan realizacji projektów

Stan realizacji zwycięskich projektów w budżecie obywatelskim na rok 2016.

 

Nazwa zadania: Plac zabaw „Zabawa przy Szóstce” - zrealizowano

Kwota przeznaczona na realizację: 49 969,66 zł

 

Nazwa zadania: Miejsce rekreacji sportowej, siłownia terenowa o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla Bobrek – Zachód w Cieszynie - zrealizowano

Kwota przeznaczona na realizację: 49 990,00 zł

 

Nazwa zadania: Bezpieczna i przyjazna strefa - II etap

Kwota przeznaczona na realizację: 48 763,00 zł

Planowany termin realizacji: grudzień 2016 r.

Uwagi: postępowanie w toku: warunki techniczne przyłączenia i dostawy energii elektrycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.; umowa o przyłączenie sieci do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A., kończenie przygotowywania projektu technicznego.

 

Nazwa zadania: Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie

Kwota przeznaczona na realizację: 50 000,00 zł

Planowany termin realizacji: 

Uwagi: trwają spotkania z wnioskodawcami, przedstawione są na nim warunki formalne związane z możliwą realizacją wniosku. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca konkursu na jego prowadzenie w oparciu o warunki zapisane w projekcie BO.

 

Nazwa zadania: Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa

Kwota przeznaczona na realizację: 50 000,00 zł

Planowany termin realizacji: 

Uwagi: wojewódzki konserwator zabytków wyraził zgodę na wejście specjalistów do podziemnych korytarzy. W pierwszym etapie odgruzowywany będzie tajemniczy, podziemny korytarz zaczynający się przy cieszyńskiej ul. Przykopa.

Posłuchaj wypowiedzi o podziemiach: Wiceburmistrz Aleksander Cierniak - Cieszyńskie Podziemia.

 

Nazwa zadania: Przystanek: Błogocice – montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno-integracyjnego dla mieszkańców - zrealizowano

Kwota przeznaczona na realizację: 38 200,00 zł

 

Nazwa zadania: Ławeczka dla Hospicjum - zrealizowano

Kwota przeznaczona na realizację: 8 000,00 zł

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację: 294 922,66 zł