Starosta Cieszyński zawiadamia...

Aktualności » Starosta Cieszyński zawiadamia...

2017-03-20 09:00
 • Logo Powiatu
  Logo Powiatu

      Starosta Cieszyński zawiadamia, że na wniosek Inwestora: Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące "wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2619 S w ramach zadania pn. "Przebudowa ciągu komunikacyjnego - drogi powiatowej 2619 S - od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa brama - Bielska - Górna w Cieszynie" - ZADANIE A, na działkach nr: 

Obręb nr 44: 99/11 (99/9), 99/10, 105/6 (105/3), 105/4, 105/8 (105/5), 126, 128/1. 

Obręb nr 54: 21/6 (21/4), 21/5, 22/4 (22/2), 23/3 (23/2). 

(w nawiasie podano pierwotny nr działki) 

Działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z planowaną inwestycją: 

Obręb nr 44: 99/12 (99/9),99/10, 105/7 (105/3) 

Obręb nr 54: 21/7 (21/4), 21/5, 22/4 (22/2), 23/4 (23/2). 

 

W zakres inwestycji wchodzi:

 • rozbudowa z przebudową jezdni oraz odwodnieniem;
 • budowa skrzyżowania typu rondo;
 • przebudowa chodników dla pieszych; 
 • przebudowa zatoki autobusowej; 
 • przebudowa wiaduktu w ciągu drogi nad drogą wewnętrzną fabryki; 
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego; 
 • przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji; 
 • przebudowa fragmentów sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją. 

      Z dokumentacją projektową można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13, pok. 330 [poniedziałek, wtorek, środa i piątek w god. od 8.00 do 15.00; w czwartek od 8.00 do 16:30], w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWB-MB_7331-18-2016_Obwieszczenie_Starosty_Cieszynskiego.pdf

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego

268.79 KB2017-03-20 09:56