Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty - Urząd Miejski w Cieszynie