Szkolenie na temat RODO w organizacjach pozarządowych

Aktualności » Szkolenie na temat RODO w organizacjach pozarządowych

2018-08-21 12:05

     Burmistrz Miasta Cieszyna na wniosek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego planuje zorganizowanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych szkolenia na temat „RODO      w organizacjach pozarządowych”. Planowany termin szkolenia:  wrzesień 2018.

Realizacja szkolenia uzależniona jest od ilości zainteresowanych uczestników, w związku z czym prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu e-mailem na adres: kultura2@um.cieszyn.pl.  w terminie do 14 września 2018.  W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy organizacji i ilości osób zainteresowanych szkoleniem.

 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego