Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Aktualności » Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2018-01-31 14:12

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotychczasowa „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cieszyn” pozostaje bez zmian do czasu ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.