Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Aktualności » Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

2018-01-31 14:12

Zarząd Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) dotychczasowa „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Cieszyn” pozostaje bez zmian do czasu ogłoszenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.