Termin III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Aktualności » Termin III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2018-09-11 08:11
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września b.r. upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.
Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój nr 1, tel. 33 479 43 84.