Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

Aktualności » Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

2020-01-17 13:46

Ogłoszenia o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy składać do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 14.30, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Więcej informacji: KLIK