Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Urząd Miejski w Cieszynie ogranicza do odwołania dostęp dla mieszkańców i klientów

Aktualności » Urząd Miejski w Cieszynie ogranicza do odwołania dostęp dla mieszkańców i klientów

2020-03-14 14:10

Szanowni Mieszkańcy Cieszyna!

W związku ze wzrastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informuję, że Urząd Miejski w Cieszynie ogranicza do odwołania dostęp dla mieszkańców i klientów.

Realizowane będą tylko najważniejsze dla mieszkańców, pilne sprawy, takie jak:

rejestracja urodzeń
rejestracja małżeństw zawartych przed duchownymi zgodnie z obowiązującymi przepisami
rejestracja zgonów
Pozostałe sprawy będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z odpowiednim biurem (pracownikiem wydziału, itp.).

Zawiesza się do odwołania:

wydawanie Karty Dużej Rodziny
wydawanie Karty Seniora
udzielenia dotacji do zbiegów sterylizacji oraz elektronicznego znakowania zwierząt
wydawanie materiałów promocyjnych miasta
Kasy urzędu z dniem 16.03 br. będą zamknięte:

Wszelkie płatności na rzecz Gminy Cieszyn należy dokonywać przelewami, np. poprzez systemy bankowości elektronicznej.

Telefony do Urzędu:

Centrala: 33 479 42 00
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 33 479 43 68
Urząd Stanu Cywilnego: 33 479 43 63 / 33 479 43 65 / 33 479 43 86
Wydział Spraw Obywatelskich: 33 479 43 74 (dowody osobiste) / 33 479 43 73 (ewidencja ludności)
Referat Podatków: 33 479 42 85 / 33 479 42 86


Wykaz pozostałych numerów telefonów znajduje się na stronie Urzędu:

www.um.cieszyn.pl
bip.um.cieszyn.pl
Tam też znajdują się informacje „Jak załatwić sprawę” wraz ze stosownymi wnioskami, opisami, itp.

Skrzynka mailowa: urzad@um.cieszyn.pl

Z uwagi na zaistniałą sytuację i konieczność zapewnienie możliwości funkcjonowania administracji publicznej w obecnej, trudnej sytuacji, proszę o zrozumienie i podporządkowanie się powyższym zasadom i wytycznym.

Burmistrz Miasta Cieszyna