UWAGA! ROBOTY DROGOWE - ul. Katowicka

Aktualności » UWAGA! ROBOTY DROGOWE - ul. Katowicka

2019-08-07 08:30

Miejski Zarząd Dróg informuje, że 12 sierpnia 2019 roku rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z przebudową ulicy Katowickiej w Cieszynie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Liburnia, Stawowa do skrzyżowania z ulicą Moniuszki. Podstawowe roboty drogowe polegać będą na frezowaniu istniejącej nawierzchni jezdni, ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej i wymianie krawężnika drogowego. W trakcie robót ustawione zostanie oznakowanie pionowe ostrzegające i informujące o ograniczeniach oraz utrudnieniach spowodowanych robotami.

Miejski Zarząd Dróg liczy na zrozumienie i wyrozumiałość kierowców oraz użytkowników ruchu w czasie realizowanych robót.

Za utrudnienia i ograniczenia spowodowane prowadzonymi robotami drogowymi przepraszamy.