WAŻNA INFORMACJA: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Aktualności » WAŻNA INFORMACJA: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2019-05-16 12:53

Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 maja 2019 roku mija termin uiszczenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 479 43 84.