Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wstępna koncepcja zagospodarowania Rynku

Aktualności » Wstępna koncepcja zagospodarowania Rynku

2014-09-15 08:03

Plansza 1 wyk. TWARCH

Plansza 1 wyk. TWARCH

Plansza 2 wyk. TWARCH

Plansza 2 wyk. TWARCH

Plansza 3 wyk. TWARCH

Plansza 3 wyk. TWARCH

Plansza 4 wyk. TWARCH

Plansza 4 wyk. TWARCH

Plansza 5 wyk. TWARCH

Plansza 5 wyk. TWARCH

Plansza 6 wyk. TWARCH

Plansza 6 wyk. TWARCH

       2 września odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w sprawie rewitalizacji cieszyńskiego rynku. Miało ono na celu przedstawienie wstępnej koncepcji zagospodarowania tej ważnej dla Cieszyna przestrzeni publicznej. Została ona sporządzona przez cieszyńską pracownię projektową „TWARCH” i jest wspólnym dziełem architektów Tomasza Wysockiego i Macieja Zubera, absolwentów Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej oraz członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

       Spotkanie było zwieńczeniem kilku poprzednich konsultacji społecznych, rozmów ze specjalistami konkretnych dziedzin, opinii zebranych w ankietach i innych informacji przekazanych przez mieszkańców miasta. Wyniki ankiet dały wiele propozycji zagospodarowania rozległej, mającej niemal 7000 m2 powierzchni rynku. Nad przebiegiem tych dziań czuwał powołany przez Burmistrza Miasta specjalny zespół.

       Architekt Tomasz Wysocki, który poprowadził spotkanie przedstawił swoją propozycję aranżacji rynku, w znacznej części spełniającej życzenia osób zaangażowanych w konsultacje, w tym tych, którzy nadesłali swoje opinie poprzez ankiety. 

       Oto główne założenia koncepcji:

 • utrzymanie, a nawet wzmocnienie istniejącej funkcji rynku jako miejsca spotkań mieszkańców, lokalizacji imprez o rożnej skali wielkości, miejsca kiermaszy i sezonowych ogródków gastronomicznych, atrakcji turystycznej o ponadlokalnym charakterze
 •  pozostawienie płyty rynku wolnej od trwałej zabudowy, zagospodarowanej jednak małą architekturą, w tym głównie dającymi się różnie konfigurować donicami z zielenią i ławkami
 • znaczne ograniczenie ruchu kołowego na rynku i likwidacja parkingu
 • zrównanie powierzchni płyty ryku i okalającej ją drogi oraz deptaka przed pierzeją zachodnią z równoczesnym zachowaniem nawierzchni z istniejącej kostki brukowej (po jej wyrównaniu, wzmocnieniu, itp.)
 • doświetlenie płyty rynku oraz iluminacja związanych z nim obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem wyeksponowania arkad oraz budynku Ratusza, Domu Narodowego, Hotelu pod Brunatnym Jeleniem i ING Banku Śląskiego, a także fontanny św. Floriana
 • zachowanie istniejącego szpaleru drzew -głogów (ze względu na stan zdrowotny istniejących drzew zostaną one zastąpione nowymi nasadzeniami o tym samym charakterze) przy równoczesnym zwiększeniu ilości zieleni, głównie poprzez wprowadzenie mobilnych donic oraz jej łączenie z innymi elementami małej architektury (ogrodzenia ogródków gastronomicznych, itp.)
 • zwiększenie atrakcyjności północno-wschodniego naroża płyty rynku poprzez jej częściowe zacienienie demontowanym przekryciem membranowym oraz montaż w nawierzchni tryskaczy wodnych


       Dalszego dopracowania wymagają jeszcze między innymi:

 • forma elementów małej architektury
 • oświetlenie
 • kwestie związane z lokalizacją sieci i instalacji uzbrojenia terenu
 • szczegóły dotyczące organizacji ruchu samochodowego


       Po konsultacjach z przedstawicielami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz z archeologiem, projektanci nie znaleźli uzasadnienia do eksponowania jakichkolwiek z obecnie częściowo rozpoznanych artefaktów ukrytych pod nawierzchnią rynku. 

       Następne spotkanie przewidziane jest na październik i można na nim będzie zobaczyć dalsze efekty, już wtedy, prawie w pełni gotowej oficjalnej koncepcji rynku. Formularz do zgłaszania swoich opinii i uwag nadal jest aktywny na stronach: www.cieszyn.pl i www.um.cieszyn.pl.

       Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w konsultacjach oraz nadesłały swoje uwagi poprzez formularze. Wierzymy, że wspólnie uda nam się wypracować projekt, który uczyni cieszyński rynek przyjazny dla wszystkich!