Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wydanie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Wydanie zgody na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_MZD_-_reklama.doc

o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

31.50 KB2015-06-01 09:30
icoWniosek_MZD_-_reklama.pdf

o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

53.00 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

      Osoba zainteresowana umieszczeniem reklamy trwale związanej z gruntem w pasie drogowym winna złożyć przedłożyć następujące dokumenty:

  • pozwolenie na budowę;
  • mapę ewidencyjną i zasadnicza z naniesioną lokalizacją reklamy;
  • projekt reklamy;
  • wniosek

      We wniosku należy przedłożyć następujące informacje: nazwę firmy, adres, NIP, nr telefonu, miejsce ustawienia reklamy, nr działki i nr obrębu, wymiary reklamy, określenie czy reklama jest jednostronna czy dwustronna, planowany okres instalacji reklamy.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego biuro nr 8 tel. (33) 479 52 53

Opłaty:

      Za wydanie zezwolenia na reklamę w pasie drogowym pobiera się opłaty wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. z późn. zm. w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych (wg poniższej tabeli)
 

droga gminna droga powiatowa
w pasie drogowym poza pasem drogowym
1,20 zł / m2 na dobę 350,00 zł / m2 na rok
w pasie drogowym poza pasem drogowym
1,80 zł / m2 na dobę nie pobiera się


opłata skarbowa wynikająca z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (5,00 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik)

Termin i sposób załatwienia:

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg wydaje bądź odmawia wydania zezwolenia w terminie określonym w KPA (zwykle do 14 dni).

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. r. 2000 Dz.U. Nr 71, poz. 838, z późn., zm.), art. 39 ust. 3 i 40 ust. 1, 4 tej ustawy,
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33, z późn. zm.),
  3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126, z późn. zm.).

Uwagi:

      Magdalena German-Kolek - inspektor, tel. (33) 479 52 53, w godzinach od 7.00 do 15.00