Wydanie zgody na użycie urzędowej wersji herbu miasta Cieszyna

Jak załatwić sprawę »  Wydział Kultury i Promocji Miasta » Wydanie zgody na użycie urzędowej wersji herbu miasta Cieszyna

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoUchwala_nr_XXXIV-304-2000.pdf

w sprawie określenia zasad używania herbu Miasta Cieszyna w jego wersji urzędowej

15.97 KB2015-06-01 09:29
icoZasady_uzywania_herbu.pdf

Miasta Cieszyna w jego wersji urzędowej

22.54 KB2015-06-01 09:30
icoUchwala_z_dnia_27_pazdziernika_2005_roku.doc26.00 KB2019-09-09 15:50

Wymagane dokumenty:

      Wniosek sporządzony według p. 3 załącznika do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/304/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r., w sprawie zasad używania herbu Miasta Cieszyna w jego wersji urzędowej (załącznik).

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza lub przesłane pocztą na adres: Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Opłaty:

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

      Burmistrz Miasta rozpatruje sprawy w każdy poniedziałek.
Burmistrz Miasta wydaje zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu oraz informuje pisemnie osoby zainteresowane o wyniku rozstrzygnięcia.

Podstawa prawna:

      Uchwała Rady Miejskiej nr XXXIV/304/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. - Zasady używania herbu Miasta Cieszyna w jego wersji urzędowej.