Wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice w strefie płatnego parkowania objęte zakazem ruchu

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Wydawanie zezwoleń na wjazd na ulice w strefie płatnego parkowania objęte zakazem ruchu

Wymagane dokumenty:

      Okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4 43-400 Cieszyn Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego biuro nr 8 tel. (33) 479 52 53

Opłaty:

      2,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę

Termin i sposób załatwienia:

      Zezwolenie wydawane jest na miejscu

Uwagi:

      Mariusz Poźniak - inspektor, Andrzej Kasztura - inspektor, tel. (33) 479 52 53, w godzinach od 7.00 do 15.00