Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wyłączono stację pomiaru jakości powietrza na ul Mickiewicza

Aktualności » Wyłączono stację pomiaru jakości powietrza na ul Mickiewicza

2020-01-30 13:26

Wyłączono stację pomiaru jakości powietrza na ul Mickiewicza

Mimo starań pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Departament Monitoringu Środowiska podjął decyzję o wyłączeniu stacji pomiarowej jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 i nie wyznaczył lokalizacji alternatywnej.

Główny inspektorat Ochrony Środowiska poinformował pismem z dnia 7 stycznia 2020 r. o wyłączeniu automatycznej stacji pomiarowej jakości powietrza przy ul. Mickiewicza 13. Władze miasta cały czas podtrzymują propozycję pomocy w wyznaczeniu nowej lokalizacji. – Przekazywanie mieszkańcom Cieszyna ogólnych komunikatów o prognozie jakości powietrza na cały dzień, uważam za daleko niewystarczający w sytuacji, w której od wielu lat można było śledzić wyniki na bieżąco i weszło  to w nawyk wielu osób. Propozycję korzystania z pomiarów stacji w Żywcu, miasta oddalonego od Cieszyna kilkadziesiąt kilometrów, będącego na terenie innego powiatu, uważam za zupełnie bezpodstawną i niezrozumiałą – przyznaje Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna.

Mimo starań pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Departament Monitoringu Środowiska podjął decyzję o wyłączeniu stacji pomiarowej jakości powietrza w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13 i nie wyznaczył lokalizacji alternatywnej.

- Informacja o potrzebie zmiany lokalizacji stacji wpłynęła z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska do Urzędu Miejskiego w Cieszynie 24 maja 2018r. W odpowiedzi na pismo wskazano sześć potencjalnych miejsc dla nowej stacji. Żadna nie spełniła jednak wymagań bądź też z innych względów nie pozwolono na przeniesienie stacji, o czym zostaliśmy poinformowani pismem z dnia 30 sierpnia 2018r. Wskazaliśmy kolejne sześć miejsc. Zaznaczyliśmy równocześnie, że wyznaczenie nowego stanowiska dla stacji traktowane jest priorytetowo i dołożymy wszelkich starań, aby pomóc w znalezieniu nowej lokalizacji. Pracownicy urzędu przeprowadzili wspólnie z pracownikami WIOŚ wizję w terenie. W wyniku rozmów oraz przedstawienia przez pracowników WIOŚ uzupełniających oczekiwań co do lokalizacji, w trakcie wizji wskazano dodatkowe obszary, niewskazane w piśmie, były to m.in. okolice wyciągu narciarskiego „Cieślarówka” oraz teren przy ul. Kościuszki. Część miejsc zarekomendowanych miało podlegać dalszej analizie – relacjonuje Anna Paliga-Raszka, Szefowa Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i dodaje: - podczas rozmowy telefonicznej z pracownicą delegatury WIOŚ w Bielsku-Białej uzyskałam odpowiedź, że w związku z trwającą reorganizacją inspekcji ochrony środowiska kwestia lokalizacji nowej stacji została zawieszona do odwołania.

Przez cały rok 2019r. nikt nie kontaktował się z Urzędem Miejskim w sprawie odpowiedzi na pismo z dnia 18 września 2018r. Dopiero pismo z dnia 7 stycznia 2020 r. informuje o wykluczeniu stacji z Państwowego Monitoringu w 2020 r. Stacja została wyłączona 11 dni po fakcie otrzymania pisma, nie dając Gminie Cieszyn możliwości jakiejkolwiek reakcji na zaistniałą sytuację. – W prowadzonej korespondencji nie było mowy o przerwaniu działalności stacji, a poruszana była jedynie kwestia zmiany jej lokalizacji – podkreśla szefowa MCZK.

- Zwróciliśmy się do naczelnika Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach Departamentu Monitoringu Środowiska z zapewnieniem, że w trosce o zdrowie mieszkańców, pozostanie stacji monitoringu jakości powietrza jest dla Cieszyna niezwykle ważne i podtrzymujemy propozycję pomocy w wyznaczeniu nowej lokalizacji – mówi Gabriela Staszkiewicz.