Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna - płatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

Aktualności » Wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna - płatność za pobyt w mieszkaniach chronionych

2019-08-13 08:15

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 26 lipca do 5 sierpnia 2019 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

  • na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Konsultacje,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: Aktualności,
  • na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności.

W wydaniu Wiadomości Ratuszowych z 19 lipca 2019 roku opublikowane zostało Zarządzenie  Nr 0050.476.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie, a także informacja o konsultacjach.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  • elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: poczta@mops.cieszyn.pl
  • papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

 

 

 

 

 

Cieszyn, 13 sierpnia 2019 r.