Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Wzrost stawki opłaty za odpady komunalne w przypadku braku zbierania odpadów w sposób selektywny

Aktualności » Wzrost stawki opłaty za odpady komunalne w przypadku braku zbierania odpadów w sposób selektywny

2020-06-09 13:13

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/198/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śla. z 2020 r., poz. 4497), z dniem 1 lipca 2020 r. podwyższeniu ulega miesięczna stawka opłaty za odpady komunalne , w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Do tej pory obowiązywała stawka w wysokości  33,00 zł od osoby za miesiąc, natomiast od 1 lipca br. stawka ta wzrośnie do wysokości 60,00 zł od osoby za miesiąc.