Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna

Aktualności »  XVII sesja Rady Miejskiej Cieszyna

2020-03-19 13:29
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 6 ust.1 i 2 Statutu Miasta
z w o ł u j ę
na dzień 26 marca 2020 r., godz. 1600 w sali sesyjnej Ratusza
XVII sesję zwyczajną VIII kadencji Rady Miejskiej Cieszyna
 
Porządek obrad w załączonym pliku.