Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zadbajmy o Cieszyn - #Trashtag challenge

Aktualności » Zadbajmy o Cieszyn - #Trashtag challenge

2019-03-19 11:54

- O czystość i porządek w naszym mieście powinniśmy dbać wszyscy razem – apeluje Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, podkreślając że nasze otoczenie świadczy o nas i to od nad samych zależy, czy będzie ono przyjazne i zdrowe.

Wszyscy wiemy, że estetyczna przestrzeń nie tylko cieszy oko mieszkańca, ale przede wszystkim poprawia wizerunek miasta. A nic tak nie odkrywa mankamentów otoczenia jak topniejący śnieg i nadchodząca wiosna. Narzekając na nieporządek pamiętajmy jednak, że utrzymanie czystości na terenie gminy jest nie tylko obowiązkiem jej władz, ale również i mieszkańców.

By estetyka w mieście i należyte jej postrzeganie przynosiło nam na co dzień satysfakcję i zadowolenie konieczna jest wspólna troska o czystość i porządek naszego otoczenia, a więc utrzymywanie porządku na skwerach, chodnikach, przekazywanie odpadów oraz sprzątanie po swoich pupilach. W najbliższym czasie okazji do wykazania się troską o miasto będzie wiele. Z pewnością nie zabraknie również przeświadczenia, że wspólnie można zrobić sporo, jednocześnie świetnie się bawiąc.

Znacie #trashtag challenge? 

To nowe wyzwanie dla nas wszystkich. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie w miejscu, które potrzebuje sprzątania, następnie uporządkować wybraną przestrzeń i fakt ten uwiecznić na zdjęciu. Zdjęcie zaś udostępnić z hashtagiem #trashtag na profilu społecznościowym (Instagramie, Twitterze, Facebooku) i co ważne - mieć z tego prawdziwą frajdę.

Już 30 marca o godzinie 12.00 spotkamy się przy pomniku Mieszka (ulica 3 Maja), a 6 kwietnia w samo południe na osiedlu Banotówka (łąka nad Uniwersytetem Śląskim). Sprzątanie Banotówki wspiera Pan Mateusz Waliczek z Ekologo.pl.

Tych, którzy zastanawiają się nad tym, co ze sobą zabrać – mówimy – potrzebny jest dobry humor i pozytywna energię do działania. My zapewniamy worki na śmieci i rękawice, Wy zadbajcie o odpowiednią odzież w razie niepogody.

To nie wszystko.

Dzięki pomocy szkół, organizacji oraz jednostek miejskich w najbliższym czasie uporządkowane zostaną: Olza, Bobrówka, Lasek Miejski, Cieślarówka oraz Śródmieście.

25 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej rozpoczną sprzątanie brzegów Bobrówki, uczestnicząc przy okazji w pokazie edukacyjnym zorganizowanym na cieszyńskim Rynku, który promować będzie ekologię.

„Sprzątanie Bobrówki” w tym roku odbywać się będzie już po raz czwarty. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Gmina Cieszyn. Prace podzielone zostaną na trzy odcinki. Pierwszy odcinek obejmie teren od wiaduktu do mostu nad Bobrówką, drugi –  teren od mostu nad Bobrówką przy ul. Brodzińskiego do ciepłociągu nad torami kolejowymi. Kolejny odcinek swoim zakresem obejmować będzie teren od ul. Heczki wzdłuż rzeki Bobrówki do Młyna.

Dwa dni później (27 kwietnia) przyjdzie czas na sprzątanie brzegów Olzy. Tym razem wspólne siły połączą SWP Nasze Wody z OSP. Organizatorzy zaplanowali sprzątanie terenu wzdłuż rzeki Olzy na odcinku od mostu granicznego Cieszyn Boguszowice do wysokości Restauracji „Żarełko” w Pogwizdowie. Gmina Cieszyn zadeklarowała udzielenie wsparcia rzeczowego w postaci rękawiczek ochronnych, worków do zbiórki śmieci i toreb bawełnianych z logo segregacji. Dodatkowo Gmina Cieszyn odpowiada za odbiór i zagospodarowanie zebranych podczas akcji odpadów.

29 marca Komisja Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału PTTK Oddziału „Beskid Śląski” tradycyjnie już wyruszy na „Wiosenne sprzątanie rezerwatów przyrody”. Od godz. 8.30 uczniowie szkół  przemierzając ścieżki cieszyńskich rezerwatów i przyległych do nich terenów zielonych poszukiwać będą porzuconych śmieci – tych większych i mniejszych. W bieżącym roku Gmina Cieszyn wsparła w/w działania udzielając dofinansowania w wysokości 950 zł.

O Cieślarówkę zadba Miejski Zarząd Dróg, który w pracach związanych z utrzymaniem czystości na terenie Cieszyna ma oczywiście również swój udział. Celem utrzymania porządku i czystości w mieście, jednostka podzieliła centrum na sześć rejonów. Każdego dnia, również w dni wolne od pracy – opróżniane są uliczne kosze i wywożone śmieci. Pracownicy wykonują prace związane z oczyszczaniem chodników z piasku i żwiru po sezonie zimowym, z chwastów – w sezonie wegetacyjnym oraz jesienią z liści. Ponadto na bieżąco usuwane są śmieci z pasów drogowych, i nieczystości podczas imprez miejskich.

Wszyscy zadbajmy o czystość

Jeszcze raz zachęcamy wszystkich mieszkańców, właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości oraz administratorów budynków do troski o estetykę naszego miasta. Pamiętajmy, to obowiązek nas wszystkich i wszystkim nam zależy na czystym i estetycznym miejscu naszego zamieszkania.

Warto pamiętać

W ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za odpady - utworzone zostały punkty obsługi klienta, w których można otrzymać dodatkowe worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jak również kody kreskowe na worki.

Punkty obsługi klienta zlokalizowane zostały przy ulicy ul. 3 Maja 18 (pok. 3) oraz  ul. Fryszatcka 145. Ponadto przy ul Motokrosowej 27 w Cieszynie funkcjonuje gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, do którego właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, oddać wskazane odpady.

Przypominamy również, że mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłatnie pobrać na urządzenia mobilne aplikację WYWOZIK CIESZYN, dzięki której każdy może mieć bieżący dostęp do informacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy. Dzięki niej dowiemy się między innymi o terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowanych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), terminach płatności i zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Więcej informacji znajduje się na stronie System Gospodarowania Odpadami Gminy Cieszyn.