Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zagłosuj na Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie - kategoria użyteczność publiczna.

Aktualności » Zagłosuj na Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie - kategoria użyteczność publiczna.

2018-07-12 14:48

Miło nam poinformować, że Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie jako najciekawsza modernizacja ukończona w 2017 roku znalazł się na liście konkursu, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku oraz wyróżniających się szczególnymi walorami.

Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych. W konkursie mogą brać udział nowo wybudowane obiekty w przestrzeni urbanistycznej. Nie mogło więc wśród nich zabraknąć cieszyńskiej inwestycji.

 

Konkurs „Modernizacja Roku” przewiduje trzy stopnie uznania. Tytułu „Modernizacja Roku” - (I stopień) przyznaje się w każdej kategorii dla: inwestora, wykonawcy i autora projektu. Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku”, dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy i na stronie internetowej. II stopień oznacza przyznanie tablicy – wyróżnienia „Modernizacja Roku” w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji. Organizatorzy konkursu przewidzieli również „Nagrodę Specjalną” przyznawaną przez poszczególnych organizatorów konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu.

- Nagrodę przyznaje jury konkursowe w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy. Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Laureat ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł „Modernizacja Roku” oraz prawo używania logo konkursu i tytułu „Modernizacja Roku” w swoich materiałach promocyjno-reklamowych. W uzasadnionych przypadkach jury może przyznać nagrodę specjalną konkursu za dokonania modernizacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji konkursu - czytamy na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl.

Patronat nad wydarzeniem objęło między innymi: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Marszałek Województwa Opolskiego.

Swój głos na Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie można oddać na stronie http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/245-cieszyn.html