Zakończone na rok 2016

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Zakończone na rok 2016

  • Konkurs wniosków w 2016 roku

    w zakresie kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe.

  • Konkurs wniosków w 2016 roku

    w zakresie szkolenia lekkoatletycznego osób niepełnosprawnych prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe.

  • Konkurs wniosków w 2016 roku

    na realizację zadań ze środków budżetu Gminy w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe.