Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zaproszenie do złożenia ofert wstępnych

Aktualności » Zaproszenie do złożenia ofert wstępnych

2017-05-31 12:37
  • Mapa obiektu przeznaczonego na lokal gastronomiczny
    Mapa obiektu przeznaczonego na lokal gastronomiczny

Cieszyn, 24 maja 2017 roku

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA:

• opisu potrzeb i wymagań,

• ofert wstępnych (w celu rozeznania rynku),

dotyczących najmu pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie lokalu gastronomicznego

 

Numer sprawy: SRM-III.7240.14.2017

      Burmistrz Miasta Cieszyn wraz ze Starostą Powiatu Cieszyńskiego realizuje inwestycję pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie”', której celem jest zintegrowanie i usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej na terenie miasta i powiatu oraz zwiększenie udziału transportu publicznego w realizowanych podróżach indywidualnych.

      Przedmiotem zadania jest przebudowa i remont zabytkowego budynku byłego dworca kolejowego, wyburzenie budynku parterowego i zastąpienie go nowym obiektem, w którym zlokalizowane będą wszystkie funkcje związane z obsługą podróżnych – skumulowane w jednym kompleksie. Zadanie zostanie ukończone końcem 2017 r.

      Jedną z funkcji nowego obiektu będzie umożliwienie pasażerom oczekującym na odjazd pociągu lub autobusu skorzystania z oferty lokalu gastronomicznego zlokalizowanego w starej części dworca PKP (wejście z peronu i nowego holu) – dokładne usytuowanie lokalu w budynku zostało przedstawione na rysunku nr 1 (w załączeniu), na którym pomieszczenia przeznaczone na lokal gastronomiczny zostały zaznaczone kolorem żółtym.

 

Zgodnie z projektem architektonicznym lokal ten będzie się składał z:

  • sali konsumpcyjnej – 32,2 m2,
  • bufetu – 9,6 m2,
  • przygotowalni – 7,4 m2,
  • magazynu bufetu – 10,1 m2,
  • pomieszczenia socjalnego – 8,2 m2,
  • WC pracowników – 3,5 m2,
  • korytarzyka – 6,1 m2.

 

      W drugiej połowie roku zostanie ogłoszony przetarg na najem tego lokalu. Z uwagi na charakter działalności planowanej w tym lokalu i złożoność techniczną z tym związaną, przekazanie lokalu najemcy zostaje poprzedzone niniejszym rozeznaniem rynku (konsultacjami) w celu pozyskania informacji o technicznych, organizacyjnych, finansowych i formalnych oczekiwaniach podmiotów chętnych do prowadzenia wskazanej działalności w tym obiekcie. Pozyskane informacje posłużą do przygotowania opisu przedmiotu postępowania przetargowego na najem oraz określenia warunków umowy.

      Wobec powyższego zapraszamy do składania wstępnych ofert na prowadzenie lokalu gastronomicznego w budynku zintegrowanego węzła przesiadkowego. Obok wstępnej oferty cenowej oczekiwane są także wszelkie uwagi, wnioski i zapytania, jak też informacje z wymaganiami i konkretnymi potrzebami podmiotów zajmujących się tego typu działalnością. Poznanie specyfiki tej działalności pozwoli na dostosowanie obiektu, jeszcze na etapie jego budowy i adaptacji do indywidualnych wymagań potencjalnego najemcy.

      Oferty / zapytania / wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres mailowy rdg@um.cieszyn.pl – do dnia 9 czerwca 2017 r. Pismo przewodnie powinno zostać oznaczone numerem sprawy SRM-III.7240.14.2017. W Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta jest możliwość zapoznania się z dokumentacją techniczną obiektu.

 

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta
Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoplan_parteru_ZWP_-_bar_3.pdf

Mapa obiektu przeznaczonego na lokal gastronomiczny

3246.03 KB2017-05-31 13:03
icozaproszenie2.pdf

Zaproszenie do złożenia ofert wstępnych

202.01 KB2017-05-31 13:06