Zaproszenie na debatę podwórkową przy ul. Ludwika Kluckiego w Cieszynie

Aktualności » Zaproszenie na debatę podwórkową przy ul. Ludwika Kluckiego w Cieszynie

2017-04-05 10:45

Debata podwórkowa przy ul. Ludwika Kluckiego w Cieszynie

Jednym z zadań związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Cieszyna jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, która znajduje się na obszarze rewitalizowanym.

Spośród wielu zgłoszonych propozycji projektów rewitalizacyjnych wyłoniona została ciekawa propozycja inwestycji, która dobrze wpisuje się w cele rewitalizacji Cieszyna, a zarazem
jest możliwa do wykonania pod względem technicznym i prawnym. Chodzi o zagospodarowanie przestrzeni publicznej, jaką tworzy teren ul. Ludwika Kluckiego oraz m.in. elewacje przylegających do niej budynków i inne elementy najbliższego otoczenia.

Celem opracowania jest stworzenie propozycji kierunków wykorzystania przestrzeni publicznej m.in. do działań artystycznych i społecznych (np. murale, miejsca do ekspozycji artystycznych
na murach budynków np. obrazów, czy też kompozycji wpisującej się w stopnie schodów
na ul. Ludwika Kluckiego). Koncepcję opracowuje firma Architekt Bartłomiej Buława Biuro Projektów z siedzibą w Cieszynie.

Debata podwórkowa odbędzie się w dniu 11 kwietnia br. o godz. 17.00. Spotkanie uczestników debaty na ul. Ludwika Kluckiego w Cieszynie. Ze względu na warunki organizacyjne, uprzejmie proszę o zgłaszanie chęci udziału w debacie na adres e-mail: srm2@um.cieszyn.pl do dnia
10 kwietnia br.

Zapraszam do udziału w debacie podwórkowej wszystkich zainteresowanych zmianą wizerunku ulicy Ludwika Kluckiego w Cieszynie oraz możliwościami wykorzystania potencjału tego miejsca na cele artystyczne i społeczne.

Ryszard Macura

Burmistrz Miasta Cieszyna