Zaproszenie na szkolenie

Aktualności » Zaproszenie na szkolenie

2017-03-13 22:07

Burmistrz Miasta Cieszyna

zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Cieszyna na bezpłatne szkolenie pn:

"Rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych według nowych zasad”

Szkolenie odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017r. (poniedziałek) w godz. 16.30 – 19.00. w sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, ul.Głęboka 15 (II piętro).

Trenerem będzie Artur Gluziński - doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, autor książki pt.: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 marca 2017 r. drogą mailową: kultura2@um.cieszyn.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszanej oraz nazwę organizacji pozarządowej, którą reprezentują. Zaprasza się w szczególności osoby zajmujące się sprawami finansowymi w organizacji. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji o szkoleniu udzielają pracownicy Wydziału Kultury, tel. 4794346 oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tel. 4794 931.

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura