Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych

Aktualności » Zarząd Województwa Śląskiego informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych

2020-03-13 12:29

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS- Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców regionu informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych oraz konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

W/w spotkania planowo miały odbyć się:

w Częstochowie – w terminie 17 marca 2020 r., godz. 11:00,
w Katowicach – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 9:00,
w Rybniku – w terminie 18 marca 2020 r., godz. 13:00,
w Bielsku-Białej – w terminie 19 marca 2020 r., godz. 11:00

Jednocześnie Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż w ramach ogłoszonych konsultacji w dalszym ciągu istnieje możliwość wnoszenia swoich uwag:

- w formie pisemnej - na adres Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu);

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: powietrze@slaskie.pl;

- ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Reymonta 24 w Katowicach, w godzinach pracy Urzędu, pok. 601 lub 602.