Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zarządzenie 0050.460.2018 o uznaniu celowości, informacji o możliwości złożenia uwag, oferty – do małych grantów.

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Zakończone na rok 2019 » Zarządzenie 0050.460.2018 o uznaniu celowości, informacji o możliwości złożenia uwag, oferty – do małych grantów.

Zarządzenie 0050.460.2018 o uznaniu celowości, informacji o możliwości złożenia uwag, oferty – do małych grantów.