Zarządzenie 0050.460.2018 o uznaniu celowości, informacji o możliwości złożenia uwag, oferty – do małych grantów.

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie 0050.460.2018 o uznaniu celowości, informacji o możliwości złożenia uwag, oferty – do małych grantów.

Zarządzenie 0050.460.2018 o uznaniu celowości, informacji o możliwości złożenia uwag, oferty – do małych grantów.