Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 lutego 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb uproszczony (małe granty) » Aktualne (małe granty) » Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 lutego 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.107.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie uznania celowości realizacji zadania pod nazwą: „Kolejny krok do mądrej samodzielności" zawartego w ofercie Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci".