Zarządzenie nr 0050.11.2018

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Na rok 2018 » Zarządzenie nr 0050.11.2018

W sprawierozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadań publicznych za środków budżetu Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe