Zarządzenie nr 0050.11.2018 - Urząd Miejski w Cieszynie